Intresserad

Jag är i första hand intresserad av rum nr:

Jag är i andra hand intresserad av rum nr:

Jag är intresserad av att hyra fr.o.m. - t.o.m.:

-

Jag har kommit in på Högskolans linje:

Namn:

Födelsenr.:

Adress:

Postnummer & Ort:

Telefon:

Mobiltelefon:

E-post: